جلسه تلاوت کلام وحی
نگارش یافته توسط مدیر سایت   

جلسه تلاوت کلام وحی

جلسه تلاوت کلام وحی 

قریب به 14 سال است این جلسه مشغول به فعالیت و آموزش علوم قرآنی می باشد.

در این جلسه مطالب صوت و لحن و تلاوت مفهومی بصورت کارگاه آموزشی و تخصصی ارائه و تلاوتها تحلیل می شود و راهکارهای صداشناسی و صداسازی محور اصلی جلسه می باشد.

جلسه تلاوت کلام وحی 

تمامی حاضرین از زمره قاریان نوجوان و جوان شهر مقدس مشهد هستند که اکثرا رتبه های کشوری را کسب نموده اند.

قاریان و اساتید (خواهران و برادران) در این جلسه حضور دارند.

جلسه تلاوت کلام وحی 

این جلسه شنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء به مدت سه ساعت در بیت الرقیه واقع در خیابان آخوند خراسانی، آخوند خراسانی 24 زیر نظر استاد حاج سعید بیژنی برگزار می گردد.

جلسه تلاوت کلام وحی 

شرکت در این جلسه خالی از لطف نبوده و جلسه پذیرای آن دسته از عزیزانی است که علاقه مند به رشد و پیشرفت فن تلاوت خود هستند.

جلسه تلاوت کلام وحی

Image 

جلسه تلاوت کلام وحی 

 جلسه تلاوت کلام وحی 

جلسه تلاوت کلام وحی

جلسه تلاوت کلام وحی

جلسه تلاوت کلام وحی

جلسه تلاوت کلام وحی

جلسه تلاوت کلام وحی

جلسه تلاوت کلام وحی

جلسه تلاوت کلام وحی

جلسه تلاوت کلام وحی

جلسه تلاوت کلام وحی

جلسه تلاوت کلام وحی